Voor een betere verdeling van welvaart, welzijn, kennis en kansen
in Haarlem

Good Art Pop-up

Kom op 20 april naar de Luitestraat 35 in Haarlem om de Good Art expositie te bekijken: Zet je samen met ShareLocal en de Haarlemse kunstenares Kiki Kraaijeveld in voor vrouwen die te weinig geld hebben om maandverband en tampons te kopen.  

Wat we doen

ShareLocal is een zelfstandige stichting die de kloof tussen rijk en arm wil verkleinen door Haarlemmers en Haarlemse bedrijven te motiveren om welvaart, welzijn, kennis en kansen te delen met stadsgenoten. We zetten ons in voor meer bewustzijn rond bestaansonzekerheid en stille armoede.

Help mee voor meer kansengelijkheid in onze eigen stad. Als we allemaal een stap zetten, kunnen we samen een groot verschil maken. Iedereen heeft iets te bieden!

0 %
Van de Kinderen in de Boerhaavewijk leeft in armoede
0 %
van de mensen in Haarlem leeft van de bijstand.
0 %
van de huishoudens in Haarlem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum
Bij 0 %
van de vrouwen in Nederland die in armoede leven heeft geen geld voor menstruatieproducten

Voor wie

We steunen Haarlemmers met bestaansonzekerheid en met name de mensen die geen hulp durven te vragen. Ook zetten we ons in voor projecten en initiatieven die steun geven aan Haarlemmers die net buiten alle subsidieregelingen en overheidshulp vallen. 

Over ShareLocal

ShareLocal is een onafhankelijke, particuliere stichting die niet verbonden is aan subsidies, fondsen, gemeenten of kerkgenootschappen. We werken vóór en mét Haarlemmers. Een van onze doelen is Haarlemmers bewust te maken van de armoede die aanwezig is in hun eigen stad. Misschien zelfs bij hun eigen buren.