Voor een betere verdeling van welvaart, welzijn, kennis en kansen
in Haarlem

Tweedekans Sportschoenen

ShareLocal startte samen met een aantal partners van HATKA een
tweedekans sportschoenen project.
Jopenkerk in Haarlem, Koninklijke HFC, Koorschool Haarlem, Doopsgezinde kerk, De Ringvaart, Basisschool De Wijde Wereld, De Mariakerk, de Dreefschool, Julianaschool (Overveen), De Bosbeekschool (Santpoort-Noord), Josephschool (Bloemendaal) zijn inzamelpunten. Na deze pilot kijken we met meer partners naar uitbreiding met sportspullen en kleding! 

Wat we doen

ShareLocal is een zelfstandige stichting die de kloof tussen rijk en arm wil verkleinen door Haarlemmers en Haarlemse bedrijven te motiveren om welvaart, welzijn, kennis en kansen te delen met stadsgenoten. We zetten ons in voor meer bewustzijn rond bestaansonzekerheid en stille armoede.

Help mee voor meer kansengelijkheid in onze eigen stad. Als we allemaal een stap zetten, kunnen we samen een groot verschil maken. Iedereen heeft iets te bieden!

Van de Kinderen in de Boerhaavewijk leeft in armoede
0 %
van de mensen in Haarlem leeft van de bijstand.
0 %
van de huishoudens in Haarlem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum
0 %
van de vrouwen in Nederland die in armoede leven heeft geen geld voor menstruatieproducten
Bij 0 %

Voor wie

We steunen Haarlemmers met bestaansonzekerheid en met name de mensen die geen hulp durven te vragen. Ook zetten we ons in voor projecten en initiatieven die steun geven aan Haarlemmers die net buiten alle subsidieregelingen en overheidshulp vallen. 

Over ShareLocal

ShareLocal is een onafhankelijke, particuliere stichting die niet verbonden is aan subsidies, fondsen, gemeenten of kerkgenootschappen. We werken vóór en mét Haarlemmers. Een van onze doelen is Haarlemmers bewust te maken van de armoede die aanwezig is in hun eigen stad. Misschien zelfs bij hun eigen buren.